• DIJETE I JEZIK DANAS

  Osijek, 1.-2. prosinca 2017.
 • DIJETE I JEZIK DANAS

  Osijek, 1.-2. prosinca 2017.
 • DIJETE I JEZIK DANAS

  Osijek, 1.-2. prosinca 2017.
 • DIJETE I JEZIK DANAS

  Osijek, 1.-2. prosinca 2017.
 • DIJETE I JEZIK DANAS

  Osijek, 1.-2. prosinca 2017.

Zbog tehničkih poteškoća protekloga vikenda rok za slanje sažetaka produžavamo do 17. srpnja 2017.

 

VIII. međunarodni znanstveni skup

DIJETE I JEZIK DANAS

DiJ 2017.

Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku

Osijek (Hrvatska), 1.  2. prosinca 2017.

 

VIII. međunarodni skup DIJETE I JEZIK DANAS odabrao je razvoj pismenosti

kao glavnu temu o kojoj će se govoriti unutar sljedećih podtema:

 1. Izranjajuća i rana pismenost

 2. Razvoj funkcionalne pismenosti

 3. Međujezični utjecaji, jezični krajobraz i razvoj pismenosti

 4. Dječja književnost i razvoj pismenosti

 5. Mediji i razvoj pismenosti

Plenarni izlagači

Janet Enever 4              Milena Mileva Blažić 4              Jelena Kuvac Kraljevic 4

Janet Enever

Sveučilište Umeå

 

Milena Mileva Blažić

Sveučilište u Ljubljani

 

Jelena Kuvač Kraljević

Sveučilište u Zagrebu

                                                                            
 

© 2017 dijeteijezik