Jelena Kuvač Kraljević izvanredna je profesorica na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje na preddiplomskom i diplomskom studiju logopedije predaje kolegije iz područja psiholingvistike, jezičnih poremećaja i logopedske dijagnostike. Vodila je nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata financiranih iz različitih EU okvira koji su tematski bili usmjereni na jezičnu obradu i razvoj kod djece i odraslih urednoga i narušenoga jezičnog razvoja. Na temelju empirijskih podataka prikupljenih u sklopu tih projekata napravila je nekoliko prijenosa znanja i tehnologija u gospodarstvo (e-POTJEH - elektronički probirni test, računalni program za poticanje i pomoć pri pisanju RAPUT itd.). Potaknula je pokretanje te sadržajno oblikovala prvi doktorski program u području logopedije Poremećaji jezika, govora i slušanja. Zbog svojega znanstvenog djelovanja Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet joj je 2015. dodijelio nagradu za najuspješniju znanstvenicu. Objavila je jednu znanstvenu knjigu u suautorstvu, 45 znanstvenih radova, jednu stručnu uredničku knjigu te 13 stručnih radova objavljenih u stručnim publikacijama i časopisima.

© 2017 dijeteijezik